Exhibition 2009 >>
ภาพบรรยากาศในแสดงเทคโนโลยี
ทางด้านหม้อไอน้ำ
ระบบภาชนะรับความดัน
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องcatalogue catalogue catalogue catalogue catalogue catalogue
New product >>
อุปกรณ์ที่นำเข้ามาใหม่ของบริษัทฯ
Introduce >>
แนะนำตัวสินค้าที่น่าสนใจ


Click here...

 
    
 บริษัท อินเตอร์โฟลว์ จำกัด
กรุงเทพฯ : 230/229 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210    
โทร. 02-5514264-5, 5510732-3  แฟ็กซ์. 02-5514266, 5227658

หาดใหญ่ : 181/15 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110    
โทร. 074-342714-5 (อัตโนมัติ)  แฟ็กซ์. 074-342534, 238547

e-mail : sales@interflow-th.com

   


 


Copyright @ 2008 Interflow Co., Ltd All right reserved
11